HOME Tin tức Danh sách phòng thi, số báo danh jlpt 12-2018 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

hoctiengnhat.top Xin thông báo danh sách thí sinh bao gồm số báo danh, phòng thi những thi sinh thi tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý Địa điểm thi:
JPLT N1:

Hội đồng thi:Trường ĐH KHXH & NV
Địa điểm: 10-12 Đinh Tiên Hoàng Q1)

JPLT N2:

Hội đồng thi:Trường ĐH KHXH & NV
Địa điểm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC

JPLT N3:

Hội đồng thi:Trường ĐH KHXH & NV
Địa điểm: THPT LƯƠNG THẾ VINH

JPLT N4:

Hội đồng thi:Trường ĐH KHXH & NV
Địa điểm: THPT GIA ĐỊNH

JPLT N5: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC

Chúc các bạn học tốt tiếng nhật!!!