HOME Tin tức Danh sách phòng thi, số báo danh jlpt 12-2018 tại Đà Nẵng

hoctiengnhat.topXin thông báo danh sách thí sinh bao gồm số báo danh, phòng thi những thi sinh thi tại Đà Năng.

Lưu ý :
JPLT N1,N3, N5: THI TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, 131 LƯƠNG NHỮ HỘC, ĐN.
JPLT N2, N4: THI TẠI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT, 48 CAO THẮNG , ĐN

Chúc các bạn học tốt tiếng nhật!!!