HOME Tin tức Đáp án Đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT 12-2018 N5

Đây là đáp án đề thi năng lực tiếng nhật JPLT N5 thi vào ngày 02/12/2018. Mời mọi người tham khảo, so sánh với bài làm của mình.

2018年12月新日本語能力試験N5級

 1. 文字・語彙

  問題1

  1 2 3 4 5 6
             
  7 8 9 10 11 12
             

  問題2
  13 14 15 16
         
  17 18 19 20
         
  問題3
  21 22 23 24 25
           
  26 27 28 29 30
           
  問題4
  31 32 33 34 35
           
 2. 文法

  問題1
  1 2 3 4
         
  5 6 7 8
         
  9 10 11 12
         
  13 14 15 16
         
  問題2
  17 18 19 20 21
           
  問題3
  22 23 24 25 26
           
 3. 読解

  問題4
  27 28 29
       
  問題5
  30 31
     
  問題6
  32
   
 4. 聴解

  問題1
  1 2 3 4 5 6 7
               

  問題2
  1 2 3 4 5 6
             

  問題3
  1 2 3 4 5
           
  問題4
  1 2 3 4 5 6
             
Chúc các bạn đạt điểm cao trong kì thi jplt n5 vừa rồi nhé.