HOME JPLT N3 Luyện nghe

hoc tieng nhat onlineLuyện nghe tiếng nhật n3

ly thuyet nghe n3 bai 1: Biến đổi âm admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 2: Cấu trúc của yêu cầu và cho phép admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 3: Động từ nên chú ý admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 4: Chú ý về cấu trúc thông báo vấn đề, yêu cầu trợ giúp. admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 5: Chú ý cấu trúc chào hỏi admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 6: cấu trúc hay được sử dụng trọng hội thoại admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 7: Chú ý về cách trả lời mang tính gián tiếp admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 8: Suy nghĩ về việc nên làm admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 9: Suy nghĩ việc làm đầu tiên admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 10: Chú ý thông tin thêm vào admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 11: Nắm bắt chủ đề, suy nghĩ toàn bộ đoạn văn muốn nói điều gì admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 12: Lấy cấu trúc lời mở đầu làm gợi ý, suy nghĩ về ý đồ admin 14/07/19
ly thuyet nghe n3 bai 13: Nghe hiểu chủ đề, ý kiến lấy hình mẫu câu chuyện làm gợi ý admin 14/07/19
N3 聴解-問題1-1(課題理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題1-2(課題理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題1-3(課題理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題1-4(課題理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題1-5(課題理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題1-6(課題理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題2-1(ポイント理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題2-2(ポイント理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題2-3(ポイント理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題2-4(ポイント理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題2-5(ポイント理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題2-6 (ポイント理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題3-1(概要理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題3-2(概要理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題3-3(概要理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題3-4(概要理解) admin 14/07/19
N3 聴解-問題3-5(概要理解) admin 14/07/19
< 1 2 >