HOME JPLT N2 Luyện đọc bai doc n2 10
 • Xem đáp án ngay:

Bài đọc n2 10


難しいことを孫娘に説明しても分かりっこない。無言で、ぐちゃぐちゃに(注1)つぶされるキャベツ(注2)を見ていた。すると、トラクターから降りた農家の人が大きなキャベツを2個もぎ取り(注3)、「いくらでも持って行って」と自嘲じちょう気味に手渡してくれた。私は感謝したが、なんとも割り切れない(注4)

(注1)ぐちゃぐちゃに:めちゃめちゃに。
(注2)キャベツ:野菜の一種。
(注3)もぎ取りる:無理に捩じってとる。
(注4)割り切れない:納得できない。

 • Câu 1: 「いくらでも持って行った」と言った農家の人の気持ちはどれか。

  • 1. キャベツが取れすぎたから、いくら安くてもいいから買ってほしい。
  • 2. 子供がキャベツをほしそうにしているので、たくさんあげよう。
  • 3. どうせトラクターで潰してしまうのだから、いくつでも持っていって食べてほしい。
  • 4. 市場ではキャベツが高いから、持って行って売るといい。

  Dịch:

  Một vấn đề khó cho dù giải thích cho cháu gái thì cũng không hiểu. Tôi nhìn chằm chằm vào cải bắp bị nghiền lát và không nói gì. Đột nhiên, nhà nông dân nhảy xuống từ máy cày vặt 2 cái cải bắp lớn, đưa cho với vẻ tự trách bản thân rằng 'cho dù lấy bảo nhiêu cũng được'. Tôi rất cảm động nhưng cũng không hiểu được.

  Chú ý 1:ぐちゃぐちゃに:buồn giàu.
  Chú ý 2:キャベツ:một loại rau.
  Chú ý 3:もぎ取りる: giật phăng ra.
  Chú ý 4: 割り切れない: không thể hiểu.

  Câu 1: Cảm giác của nhà nông dân đã nói rằng lấy bao nhiêu cũng được là như thế nào.

  1. Vì đã cắt quá nhiều cải bắp nên dù có rẻ cỡ nào cũng muốn mua giúp.
  2. Vì bọn trẻ làm như có vẻ muốn cải bắp nên định cho nhiều.
  3. Cho dù như nào thì cũng bị lát bởi máy cày nên muốn lấy và ăn giúp bao nhiêu cũng được.
  4. Giá cải bắt ở thị trường cao nên lấy đi đem bán cũng tốt.

  Từ vựng:

  孫娘まごむすめcháu gáiTÔN NƯƠNG
  無言むごんim lặngVÔ NGÔN
  ぐちゃぐちゃbèo nhèo, nhũn
  つぶれbị nghiền nát; bị phá
  キャベツbắp cải
  トラクターmáy cày
  もぎ取るgiật mạnh, giật phăng ra
  自嘲じちょうtự giễu mình
  わりきるgiải thích rõ ràng

Kết quả bài làm:

Tổng số
0 Câu
Bạn làm đúng
0 Câu
Số câu đã chọn
0 Câu
Số câu chọn sai
0 Câu
Đạt tỉ lệ làm đúng
0 %
Hãy di chuyển lên trên để xem đáp án và hướng dẫn cho từng câu nhé!
Nếu có thắc mắc, hay câu hỏi nào thì hãy viết bình luận nhé. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất.
Trân trọng!
Bình luận mới:
Tên:

Danh sách bình luận:

 • Nguyễn Trường Đồ 2018-07-08 07:17:56
  Chổ phiên âm 潰される bị sai âm ạ
  • Quản trị viên 2018-07-08 19:36:25
   ok đã sửa nhé bạn.