HOME JPLT N2 Luyện đọc Bai doc jplt n2 30
 • Xem đáp án ngay:

Bài đọc n2 30


「携帯電話をお持ちのお客様は、マナーモードではなく、必ず電源でんげんからお切りください」というアナウンスが流れました。すると私の近くにいた60代くらいの女性達が,「電源でんげんを切ったって、どうやって切るのよねえ。」と言い合っていたのです。

その話を聞いて私は、「知らないの?」と驚くと同時に、「そうだったのか」と思ったのでした。劇場げきじょうなどで携帯を鳴らしてしまうのは、比較的高齢のかたが多いものですが、不注意で電源でんげんを切らないのではなく、単に「知らない」だけだったのかも、と。

 • Câu 1: 何を知らないのか。

  • 1. 携帯電話のマナーモードと電源でんげんを切ることの違い
  • 2. 劇場では携帯電話の電源でんげんを切るというマナー
  • 3. 携帯電話の電源でんげんを切る場合の操作方法
  • 4. 劇場で携帯電源でんげんを切る理由

  Dịch:

  Phát thanh viên đã phát đi thông điệp rằng khách hàng có điện thoại di động thì không để chế độ im lặng và hãy chắc chắn tắt nguồn. Ngay lập tức, Những phụ nữ khoảng 60 tuổi ở gần tôi đã nói với nhau rằng tắt nguồn, làm như nào để tắt nhỉ?

  Khi nghe câu chuyện tôi vừa đồng thời nhạc nhiên rằng 'không biết à?' vừa nghĩ rằng đúng là vậy. Việc điện thoại reo nên ở hội trường thì đa phần là người lớn tuổi nhưng không phải là vì vô ý không tắt nguồn mà đơn giản chỉ là không biết.

  Câu 1: không biết cái gì?

  1. Sự khác biệt giữa việc tắt và chuyển sang chế độ im lặng trong điện thoại di động
  2. Chế độ tắt nguồn điện thoại di động trong hội trường.
  3. Thao tác để tắt nguồn điện thoại di động
  4. Lý do tắt điện thoại di động trong hội trường

  Từ vựng:

  • ►マナーモード: chế độ im lặng
  • 電源でんげん: nguồn điện
  • ►アナウンス: thông báo trên loa, đài
  • 劇場げきじょう: nhà hát, rạp hát, sân khấu
  • らす: phát ra tiếng, kêu
  • 比較的ひかくてき: mang tính so sánh, tương đối
  • 高齢こうれい: tuổi cao
  • たんに: một cách đơn thuần

  Ngữ pháp:

  • お(V-ます)ください:hãy, xin hãy (động từ ở dạng Kính ngữ)
  • ►(普通形)って=という rằng là
  • ►V-てしまう: ~ mất (lỡ làm gì mất), trót - (làm gì). Thường có dạng V-て しまった

Kết quả bài làm:

Tổng số
0 Câu
Bạn làm đúng
0 Câu
Số câu đã chọn
0 Câu
Số câu chọn sai
0 Câu
Đạt tỉ lệ làm đúng
0 %
Hãy di chuyển lên trên để xem đáp án và hướng dẫn cho từng câu nhé!
Nếu có thắc mắc, hay câu hỏi nào thì hãy viết bình luận nhé. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất.
Trân trọng!
Bình luận mới:
Tên:

Danh sách bình luận:

  Không có bình luận nào.