HOME JPLT N2 Luyện đọc Bai doc jplt n2 26
 • Xem đáp án ngay:

Bài đọc n2 26


読書には2種類あるといわれる。ひとつは楽しみのための読書である。小説や雑誌を読むのがこれだ。もうひとつは、知らないことを学ぶ読書である。この読書は苦しいこともある。新しい考えを理解するには頭を働かなければならないし、書いてあることがわからなければ何度も読み直して考えるからだ。だが、本当の読解の力はこの知らないことを学ぶ読書でためされる。逆に、楽しい読書の場合には、知っている話題や知識で書いてあるから、それほど読解の力がなくても読めるのである。

 • Câu 1: この文章によると、本当の読解の力とはどのような能力か

  • 1. 書いてあることを楽しむことができる能力
  • 2. 諦めず何度も読み直すことができる能力
  • 3. 知っていることを繰り返すことができる能力
  • 4. 知らない話題でも読んで理解できる能力

  Dịch:

  Người ta bảo đọc sách có hai loại. Một là đọc sách để giải trí. Đọc tiểu thuyết, tạp chí là loại đọc này. Một loại nữa là đọc sách để học những điều không biết. Việc đọc sách này cũng có khi là gian nan. Bởi vì để hiểu được những suy nghĩ mới, bạn phải động não, nếu không hiểu những gì được viết thì bạn sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần để suy nghĩ. Nhưng khả năng đọc hiểu thực sự sẽ được kiểm tra bằng việc đọc để học những điều không biết này. Ngược lại, trường hợp đọc để giải trí, thì vì được viết bằng những kiến thức và những chủ đề mà mình đã biết rồi nên dẫu không có khả năng đọc hiểu như vậy thì vẫn có thể đọc được.

  Câu 1: Theo tác giả khả năng đọc hiểu thực sự là khả năng như thế nào?

  1. Khả năng thư giãn bằng những cái được viết.
  2. Khả năng đọc đi đọc lại nhiều lần không từ bỏ
  3. Khả năng lặp đi lặp lại những điều đã biết
  4. Khả năng đọc và hiểu những chủ đề không biết

  Từ vựng:

  • くるしい: đau đớn, khổ sở
  • 理解りかい: lĩnh hội, tiếp thu,lý giải, hiểu biết
  • ►読み直す: đọc lại
  • 読解どっかい: đọc hiểu
  • ためす: thử, thử nghiệm

  Ngữ pháp:

  • ► (Vる/ない_Aい_Aな_Nの- 普通形)こと(が/も)ある: cũng có khi
  • ► V なければならない: phải ~
  • ► (V-て)ある: chỉ kết quả phát sinh từ một hành động có chủ ý

Kết quả bài làm:

Tổng số
0 Câu
Bạn làm đúng
0 Câu
Số câu đã chọn
0 Câu
Số câu chọn sai
0 Câu
Đạt tỉ lệ làm đúng
0 %
Hãy di chuyển lên trên để xem đáp án và hướng dẫn cho từng câu nhé!
Nếu có thắc mắc, hay câu hỏi nào thì hãy viết bình luận nhé. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất.
Trân trọng!
Bình luận mới:
Tên:

Danh sách bình luận:

 • le van 2020-02-23 00:14:27
  cảm ơn admin nhé.
  bài đọc rất hay và bổ ích
 • phuong anh 2020-02-23 00:16:00
  thank add
 • lương 2020-02-23 00:17:15
  bài đọc rất hay. có dịch phân tích từ vựng ngữ pháp rất hay
 • admin 2020-02-23 00:17:36
  fdasfasdf