HOME JPLT N2 Luyện đọc Bai doc jplt n2 25
 • Xem đáp án ngay:

Bài đọc n2 25


ある国に、「ひとりで食事をする」という意味の特別な表現がある。それがよくあることだからではなく、それが珍しいことだからだ。 その背景には、食事は人と一緒に食べるものだという考え方があるのだが、この国の人にかぎらず、食事というものは、ひとりで食べるより、複数で食べるほうが楽しいものではないだろうか。 ところが、今、日本では人では人と一緒に食事をしない人が増えているのだそうだ。ひとりで食べることをなんとも思わない。むしろ、人と食べると落ち着かないということだ。

 • Câu 1: 筆者はひとりで食事をすることをどう思っているか。

  • 1. 珍しい。
  • 2. 楽しくない。
  • 3. 落ち着かない。
  • 4. なんとも思わない。

  Dịch:

  Ở một quốc gia nọ, có cách nói đặc biệt mang nghĩa là “tôi sẽ dùng bữa một mình”. Không phải vì đó là điều thường xảy ra mà là vì đó là chuyện hiếm hoi. Trong bối cảnh ấy, có cách nghĩ là việc dùng bữa là việc ăn cùng người khác, không chỉ người của đất nước này, mà chẳng phải ai cũng nghĩ là ăn chung sẽ vui hơn ăn một mình hay sao? Thế nhưng hiện nay ở Nhật, số người không ăn cùng người khác đang gia tăng. Họ không nghĩ việc ăn một mình lại là việc gì đó to tát. Ăn cùng người khác càng không thoải mái hơn.

  Câu 1: Tác giả nghĩ như thế nào về việc “dùng bữa một mình”?

  1. Hiếm thấy.
  2. Không thú vị
  3. Không thoải mái
  4. Không nghĩ gì.

  Từ vựng:

  • 背景はいけい: bối cảnh, nền, cảnh
  • く: thanh thản, yên lòng, bình tĩnh

  Ngữ pháp:

  • ► (普通形) という: rằng là
  • ► (普通形) というもの: Biểu thị cảm giác của người nói rằng việc đó là đương nhiên
  • ► ~ではないだろうか: chẳng phải là ~ hay sao?
  • ► (普通形) そうです: có vẻ như, dường như
  • ► なんとも~: không...một chút nào
  • ► むしろ: còn hơn là, làm… còn hơn, thay vì vậy
  • ►~ということ:có nghĩa là ~

Kết quả bài làm:

Tổng số
0 Câu
Bạn làm đúng
0 Câu
Số câu đã chọn
0 Câu
Số câu chọn sai
0 Câu
Đạt tỉ lệ làm đúng
0 %
Hãy di chuyển lên trên để xem đáp án và hướng dẫn cho từng câu nhé!
Nếu có thắc mắc, hay câu hỏi nào thì hãy viết bình luận nhé. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất.
Trân trọng!
Bình luận mới:
Tên:

Danh sách bình luận:

  Không có bình luận nào.